Katarina Alanko,
Ps.D.,
Docent i psykologi,
Ansvarig forskare,

katarina.alanko(at)abo.fi

Jag vill bygga upp en större förståelse för situationen för elever som inte går i skola för att bättre kunna hjälpa elever och deras familjer för att klara av den utmanande situationen.  Jag vill också erbjuda skolor evidensbaserade metoder att tänka kring frånvaro och hur jobba förebyggande och ingripande.

Johan Strömbeck,
Doktorand,

johan.strombeck(at)abo.fi

Jag intresserar mig för metoder för att bedöma ungas psykiska hälsa, samt metoder för att förbättra den. Psykisk ohälsa påverkar alla delar av livet, däribland skolan och idag är det många unga som har svårt att ta sig dit. Hur kan det komma sig? Hur kan dessa svårigheter yttra sig? För att besvara de här frågorna kan standardiserade metoder användas men hur användbara är dessa metoder egentligen? Användbarheten beror på ifall vi har tillförlitliga instrument men också på om de upplevs tillföra något i bedömningsarbetet. Jag vill försäkra mig om att vi mäter rätt sak och på rätt sätt när barn psykiska hälsa bedöms, för bättre bedömning leder till bättre behandling.

Min bakgrund är inom socialt arbete. Jag har arbetat med personer med autism, på särskola, som personlig assistent och som behandlare. Jag läste först beteendevetenskap i Eskilstuna, sedan master i psykologi i Stockholm och nu är jag doktorand vid Åbo Akademi samtidigt som jag ansvarar för Magelungens forskning och utvärdering.

Jakob Langenskiöld

Forskningsassistent 

Psykologie kandidat

jlangens(at)abo.fi