Mätinstrument för att kartlägga skolfrånvaro

För föräldrar Skolfrånvaroformulär (SRAS-R) Checklista för skolfrånvaro (SNACK) Inventering av problematisk skolfrånvaro (ISAP) Frågeformulär om att hantera skolnärvaro-problem (SEQ_RSAP) För barnet Skolfrånvaroformulär (SRAS-R) Inventering av problematisk skolfrånvaro (ISAP) Frågeformulär om att klara situationer i skolan (SEQ-SS)