Systematisk litteraturöversikt om mobbningens effekter på skolfrånvaro över tid

Fanny Nyström har skrivit en kandidatavhandling om temat och presenterar i videon nedan forskningsfältet och resultaten.