Ny översikt över studier som mätt skolvägran!​

Forskarna Alanko och Strömbeck har tillsammans med kolleger från Sverige, Norge och Holland skrivit en översiktsartikel där man granskar behandlingsstudier om skolvägran (school refusal). Syftet var att kartlägga vilka slags utkomstmått man använt i behandlingsstudierna. Över 3000 artiklar screenades och 51 studier inkluderades i översikten. Utgående från utkomstmåtten konstruerade forskarna en lista över konstrukt som förekom i studierna. Vanligast var att mäta skolnärvaro, emotionella och behaviorala symptom (inklusive ångest och depression), funktionsnivå samt självförmåga. Forskarna ger i diskussionen synpunkter på vilka konstrukt som kunde vara bra att ta med i behandlingsstudier framöver, och som har relevans för professionella i kliniska arbeten. Huvudteman är att använda giltigt data om skolfrånvaro, mätskalor med psykometriskt goda egenskaper, skapa enighet i vilka instrument och mätskalor som används, och med vilka tidsintervall man mäter konstrukten. Viktigt är även att specificera vilka kriterierna för önskad utkomst är, samt att använda flera informationskällor.

Artikeln finns tillgänglig här: https://www.frontiersin.org/school refusal