Katarina Alanko,
Ps.T.,
Dosentti,
Vastaava tutkija

katarina.alanko(at)abo.fi

Johan Strömbeck,
Tohtorikoulutettava,

johan.strombeck(at)abo.fi

Tiina Laurén-Knuutila

Väitöskirjatutkija KM/LO/ELO, Kouluhyvinvoinnin erityisasiantuntija

tiina-reetta.lauren-knuutila@abo.fi

Olen työskennellyt erityisluokanopettajana Turussa vuodesta 2001 alkaen. Ongelmalliset koulupoissaolot ja kouluakäymättömyys alkoivat mietityttää erityisesti sen jälkeen, kun vuonna 2018 siirryin töihin sairaalakouluun. Olen kiinnostunut paitsi monialaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten auttamisesta sekä heidän perheittensä tukemisesta arjessa, myös kehittämään monialaisia palveluita ja tutkimusperusteista opetusta ja kokonaiskuntoutusta nuorten ja heidän perheidensä tarpeiden mukaan. Olen kiinnostunut kouluakäymättömyyden taustalla olevista tekijöistä, mutta aivan erityisesti kouluun paluuta ja reintegroitumista tukevista tekijöistä, perheiden osallisuudesta ja omien voimavarojen, resilienssin ja coping-keinojen hyödyntämisestä.