Uusi katsausartikkeli!

Hankkeen tutkijat Alanko ja Strömbeck ovat, yhdessä eurooppalaisten tutkijakollegoiden kanssa, kirjoittaneet katsausartikkelin jossa tarkastellaan koulukieltäytymisinterventioissa käytettyjä tulosmuuttujia (outcome-measures). Katsaukseen valikoitui 51 tutkimusta yli 3000 artikkelin joukosta. Tulosmuuttujien perusteella tutkijat loivat katsauksen siihen, minkälaisia teoreettisia käsitteitä (construct) tutkimuksissa oli mitattu. Tavallisimpia käsitteitä olivat poissaolot, emotionaaliset ja käyttäytymisen oireet (mukaan lukien ahdistus ja masennus), toimintakyky sekä minäpystyvyys. Tutkijat keskustelevat siitä minkälaisia käsitteitä jatkossa tulisi sisällyttää interventiotutkimuksiin koulukieltäytymisestä ja mikä käsitteiden kliininen relevanssi on. Tärkeää on käyttää validia poissaolotietoa, psykometrisesti laadukkaita mittareita, luoda yhtenevä käsitys minkälaisia mittareita ja arvioita olisi hyvä käyttää ja miten usein niitä tulisi käyttää hoidon aikana. Tärkeää on myös tarkentaa mitkä kriteerit onnistuneelle hoidolle ovat ja käyttää useampia informaation lähteitä.

 

Artikkelin voi lukea täällä
https://www.frontiersin.org/school refusal